II тур, Бюджет

Гуманитардык факультети
Социалдык-экономикалык билим беруу (профили: Тарых) адистиги (план:1; анын ичинен максаттуу:1)
Максаттуу бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8775266 

124

 

 

 

 

 

 

124


Филологиялык билим беруу (профили: Англис тили) адистиги (план:2; анын ичинен максаттуу:0)
Областык борбор жана кичи шаарлар бүтүрүүчүлөрү [0]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8706326 

132

 

 

 

 

86

 

218

2

8706289 

116

 

 

 

 

68

 

184

3

8705646 

123

 

 

 

 

 

 

123

Айыл бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8105021 

169

 

 

 

 

78

 

247

2

8736732 

162

 

 

 

 

73

 

235

3

8725330 

130

 

 

 

 

96

 

226

4

8125413 

135

 

 

 

 

61

 

196

5

8705705 

124

 

 

 

 

66

 

190

6

8736345 

126

 

 

 

 

63

 

189

7

8755701 

115

 

 

 

 

71

 

186

8

8735695 

116

 

 

 

 

63

 

179

Бийик тоолуу аймактар бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8715196 

159

 

 

 

 

71

 

230

2

8736258 

144

 

 

 

 

68

 

212

3

8775306 

147

 

 

 

 

61

 

208

4

8745032 

144

 

 

 

 

63

 

207

5

8715474 

111

 

 

 

 

66

 

177


Математика жана компьютердик технологиялар факультети
Физика математикалык билим беруу (профили: Информатика) адистиги (план:3; анын ичинен максаттуу:1)
Айыл бүтүрүүчүлөрү [2]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8415073 

146

 

 

 

 

 

61

207

2

8105095 

141

 

 

 

 

 

61

202

3

8755385 

131

 

 

 

 

 

65

196

4

8126169 

124

 

 

 

 

 

68

192

5

8766234 

148

 

 

 

 

 

 

148

6

8736311 

130

 

 

 

 

 

 

130

7

8765296 

117

 

 

 

 

 

 

117

Максаттуу бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8775048 

131

 

 

 

 

 

 

131


Физика математикалык билим беруу (профили: Математика) адистиги (план:4; анын ичинен максаттуу:2)
Айыл бүтүрүүчүлөрү [2]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8739284 

170

 

 

 

 

 

113

283

2

8736220 

154

 

 

 

 

 

68

222

3

8105640 

124

 

 

 

 

 

68

192

4

8105858 

125

 

 

 

 

 

 

125

5

8705764 

121

 

 

 

 

 

 

121

Бийик тоолуу аймактар бүтүрүүчүлөрү [0]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8715170 

148

 

 

 

 

 

 

148

Максаттуу бүтүрүүчүлөрү [2]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8755839 

132

 

 

 

 

 

 

132

2

8715292 

121

 

 

 

 

 

 

121


Кыргыз-Россия факультети
Филологиялык билим беруу (профили: Кыргыз тили жана адабияты) адистиги (план:2; анын ичинен максаттуу:0)
Айыл бүтүрүүчүлөрү [2]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8126207 

160

 

76

 

 

 

 

236

2

8745208 

166

 

65

 

 

 

 

231

3

8736701 

149

 

76

 

 

 

 

225

4

8745431 

149

 

61

 

 

 

 

210

Бийик тоолуу аймактар бүтүрүүчүлөрү [0]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8715555 

149

 

72

 

 

 

 

221

2

8775035 

143

 

 

 

 

 

 

0


Филологиялык билим беруу (профили: Орус тили жана адабияты) адистиги (план:1; анын ичинен максаттуу:0)
Айыл бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8305533 

178

 

68

 

 

 

 

246

2

8765070 

150

 

65

 

 

 

 

215

3

8105641 

127

 

83

 

 

 

 

210

4

8755556 

145

 

65

 

 

 

 

210

5

8755939 

134

 

68

 

 

 

 

202

6

8765001 

115

 

61

 

 

 

 

176

7

8755936 

124

 

 

 

 

 

 

124

Бийик тоолуу аймактар бүтүрүүчүлөрү [0]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8105188 

130

 

72

 

 

 

 

202


Табият таануу жана география факультети
Табигый илимий билим беруу (профили: География) адистиги (план:3; анын ичинен максаттуу:1)
Айыл бүтүрүүчүлөрү [2]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8735386 

141

 

 

 

 

 

 

141

2

8756209 

129

 

 

 

 

 

 

129

3

8766332 

116

 

 

 

 

 

 

116

4

8305243 

114

 

 

 

 

 

 

114

Бийик тоолуу аймактар бүтүрүүчүлөрү [0]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8715523 

145

 

 

 

 

 

 

145

Максаттуу бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8125177 

123

 

 

 

 

 

 

123


Табигый илимий билим беруу (профили: Биология) адистиги (план:1; анын ичинен максаттуу:0)
Айыл бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8756082 

135

79

 

 

 

 

 

214


Табигый илимий билим беруу (профили: Химия) адистиги (план:1; анын ичинен максаттуу:1)
Максаттуу бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8325227 

132

 

 

 

 

 

 

132


Музыкалык-педагогикалык факультети
Педагогика (профили: Башталгыч билим беруунун педагогикасы жана усулу) адистиги (план:1; анын ичинен максаттуу:0)
Областык борбор жана кичи шаарлар бүтүрүүчүлөрү [0]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8105179 

162

98

 

 

 

 

 

260

Айыл бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8345129 

191

 

72

 

 

 

 

263

2

8756435 

130

61

 

 

 

 

 

191

3

8735836 

137

 

 

 

 

 

 

137

4

8755524 

129

 

 

 

 

 

 

129


Педагогика (профили: Мектепке чейинки билим беруунун педагогикасы жана усулу) адистиги (план:8; анын ичинен максаттуу:2)
Областык борбор жана кичи шаарлар бүтүрүүчүлөрү [0]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8105270 

112

 

 

 

 

 

 

112

Айыл бүтүрүүчүлөрү [5]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8345123 

140

 

76

 

 

 

 

216

2

8125405 

126

 

87

 

 

 

 

213

3

8105861 

145

 

65

 

 

 

 

210

4

8765706 

128

 

76

 

 

 

 

204

5

8325012 

122

 

79

 

 

 

 

201

6

8125393 

122

 

68

 

 

 

 

190

7

8305263 

126

 

61

 

 

 

 

187

8

8125126 

124

61

 

 

 

 

 

185

9

8736313 

110

 

61

 

 

 

 

171

10

8745200 

150

 

 

 

 

 

 

150

11

8217099 

131

 

 

 

 

 

 

131

12

8725548 

121

 

 

 

 

 

 

121

13

8305814 

111

 

 

 

 

 

 

111

Бийик тоолуу аймактар бүтүрүүчүлөрү [1]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8715376 

124

 

76

 

 

 

 

200

2

8775071 

120

 

65

 

 

 

 

185

Максаттуу бүтүрүүчүлөрү [2]
Ид.№
Негизги
Биология
Тарых
Химия
Физика
Англис тили
Математика
Сумма
1

8736472 

150

 

68

 

 

 

 

218

2

8105133 

128

 

72

 

 

 

 

200

3

8125477 

115

 

68

 

 

 

 

183

4

8715491 

111

 

68

 

 

 

 

179

5

8755886 

124

 

 

 

 

 

 

124

6

8745044 

123

 

 

 

 

 

 

123

7

8105124 

110

 

 

 

 

 

 

110